Categories
Möte

Pongratz Consulting deltar i ett Bryssel möte

Pongratz Consulting deltar i ett Bryssel möte:

Ingemar Pongratz från Fenix Scientific AB / Pongratz Consulting kommer att delta i workshopen:

“EU Marketplace for eHealth & EIP on Active and Healthy Ageing”

som organiseras i Bryssels i September 2014, mellan den 22-23 September. Denna workshop organiseras i sammarbete mellan flera olika organisationer, inklusive EU Kommissionen, Ambient Assisted Living Platform (AAL) och EU AGE-Platform och inkluderar DG-Connect aoch DG -SANCO

Syftet med denna seminarium är att erbjuda en möjlighet för företagare, företrädare från Universitet och andra intresse organisationer att nätverka och mötas för att synpunkter, erfarenheter och för att utveckla nya sammarbeten som i sin tur kan leda till olika samarbetsprojekt. Dessa projekt kan i sin tur resultera i ansökningar till EU Kommissionens olika finansieringsprogram som till exempel Horizon 2020 eller Eureka! Eurostars.

Seminariet kommer även att inkludera möjligheter för att presentationer och ett Matchmaking tillfälle för deltagarna att schemalägga bilaterala möten för att samarbeta i framtiden.

Fenix Scientific AB / Pongratz Consulting kommer att delta i denna seminarium och kommer att dra nytta av möjligheten att intragera med deltagarna. Där kommer Pongratz Consulting att kunna ta del av den  senaste utveckling inom EU finansiering på plats och förstå behoven från de olika deltagarna och inom de olika sektorna.

Om er organisation vill möta Pongratz Consulting på plats i Bryssel eller om ni vill diskutera hur vi kan hjälpa er med era projekt eller ansökningar så tveka inte att kontakta oss, antigen via vår Online Formulär eller via epost.

Ingemar.Pongratz(a)pongratzconsulting.com

patagonien2

Share Button

By admin

Ingemar Pongratz är konsult och EU expert med lång erfarenhet av att planera, skriva, administrera, kommunicera och rapportera EU-finansierade projekt.

Ingemar Pongratz tidigare erfarenhet inkluderar flera olika projekt såsom som tex ex Kollaborativa Projekt, Marie Curie projekt och Marie Curie programm. Ingemar Pongratz has framgångsrikt skrivit ansökningar som har resulterat i mer än 500 Million SEK för Pongratz Consulting kunder och andra organizationer.
Ingemar Pongratz har även lång erfarenhet av EU projekt kommunikation och har sammarbetat med stora organizationer som WWF för att kommunicera EU finansierade forskningsresultat till konsumenter. Ingemar Pongratz har även organiserat flera workshops, seminarier, EU Parlaments debatter och deltar aktivit inom olika utbildningsinsatser.
För hans arbete inom kommunikationsområdet så tilldelades Ingemar Pongratz Kommunikation Star priset för bästa EU projekt Kommunikation 2011.
Ingemar Pongratz har också en framgångsrikt backrund inom forskning och har publicerat ett 40 tal vetenskapliga artiklar, författat flera bok-kapitlar och även varit Editor och ansvarig för en bok som belyser riskerna associerade med kemiska kontaminenter i mat.
Ingemar Pongratz har även handledare erfarenhet av ett flertal Post-docs och doktorander.