Categories
Möte Seminarium

Pongratz Consulting i Camerino

Pongratz Consulting i Camerino:

Panorama-

Ingemar Pongratz, som etablerade Fenix Scientific AB och Pongratz Consulting kommer att delta som talare och moderator i kursen:

Summer school on Nutrigenomics

 

Denna vetenskapliga kurs organiseras av Professor Rosita Gabbianelli från Universitet i Camerino. Kommer kommer att vara mellan den September 1 and September 5, 2014.

Under denna vetenskapliga workshop kommer deltagarna att ta del av de senaste vetenskapliga rönen inom olika områden som till exempel molekylär nutrition, nuklära receptorer, epigenomic, genomic och hur kosten påverkar hälsan och uppkomsten av olika kost-relaterade sjukdomar

I workshopen i Camerino kommer Ingemar Pongratz att presentera om hur kost-relaterade ämnen påverkar celler via Aryl Hydrocarbon receptor (AhR) och hur olika cellulära signalleringsvägar regleras av AhR receptorn.

Vi är mycket glada över denna möjlighet att aktivt delta i denna kurs och att under krusen kunna nätverka med top-forskare inom olika vetenskpapliga discipliner. Genom att delta i denna kurs kommer Fenix Scientific AB / Pongratz Consulting att kunna bibehålla och öka sin vetenskapliga spetskompetens och vdare kommer vi att få möjligheten att öka vår nätverk inför kommande aktiviteter som till exempel nya Horizon 2020 finansierade EU projekt.

Genom att delta i denna kurs kommer vi även få möjlighet att presentera Fenix Scientific AB vetenskapliga målsättningar och etablera nya sammarbeten med andra grupper.

Tveka inte att kontakta oss för att veta mer om hur vi kan hjälpa er, använd gärna vår online kontakt formulär eller skicka en epost till

Ingemar.Pongratz(a)pongratzconsulting.com

images

Share Button