Categories
Uncategorized

Avslags frekvens i Horizon 2020

Avslags frekvens i Horizon 2020

Av Ingemar Pongratz

 

Science|Business, University World News rapporterar att EU Kommissionen är mycket bekymrad över hur få Horizon 2020 ansökningar blir godkända och faktiskt erhåller EU finansiering.

I en studie som Kommissionen har tagit fram framgår det att endast 12.9% av alla ansökningar som skickas får finansiering, en siffre som är lagre an i föregående ramprogram FP7, där nästa 20% av ansökningarna godkändes och erhöll finansiering. Tyvärr kommer den låga siffran i Horizon 2020 att sänkas ytterligare, eftersom Horizon 2020 budgeten kommer att sänkas för att finansiera EFSI (European Fund for Strategic Investment).

 

Förmodligen är siffrorna i realiteten ännu lägre eftersom EU kommissionen baserar sin statistik på steg 2 ansökningar (i utlysningar som använder sig a fler-steg processen) eller av 1 Stegs ansökningar.

När vi studerade siffrorna och inkluderade alla ansökningar så sjönk finansieringsgraden till 3%. Det ä märkligt att alla ansökningar inte räknas in i statistiken. Detta kan bero på att EU Kommissionen har den felaktiga bilden att arbetet med att färdigställa Första Steget är minimal. Alla som har arbetat med EU ansökningar vet dock att det krävs mycket arbete att ta fram alla stegen i en EU ansökan.

EU Kommissionen skriver att nya förslag kommer att komma som förhoppningsvis rättar till detta problem. Förhoppningsvis kommer dessa åtgärder att förbättra utvärderingssystement, så att organisationer som skickar in en EU ansökan får bättre feedback, speciellt under första steget.

Risken är annars att färre och färre kommer att söka EU finansiering. Speciellt känsliga för detta är till exempel småföretag som är en prioriterad grupp. Men om dessa förtag anser att Horizon 2020 är för svår så kommer dessa att sluta söka sig till EU finansiering, vilket är orecis det som EU försöker förbättra.

Fenix Scientific AB / Pongratz Consulting hjälper organisationer som vill söka EU finansiering. För att komma i kontakt med oss använd gärna vår online kontaktformulär eller skicka epost till:

Ingemar.Pongratz (a) pongratzconsulting.com

Agesta av Ingemar Pongratz
Agesta av Ingemar Pongratz
Share Button

By admin

Ingemar Pongratz är konsult och EU expert med lång erfarenhet av att planera, skriva, administrera, kommunicera och rapportera EU-finansierade projekt.

Ingemar Pongratz tidigare erfarenhet inkluderar flera olika projekt såsom som tex ex Kollaborativa Projekt, Marie Curie projekt och Marie Curie programm. Ingemar Pongratz has framgångsrikt skrivit ansökningar som har resulterat i mer än 500 Million SEK för Pongratz Consulting kunder och andra organizationer.
Ingemar Pongratz har även lång erfarenhet av EU projekt kommunikation och har sammarbetat med stora organizationer som WWF för att kommunicera EU finansierade forskningsresultat till konsumenter. Ingemar Pongratz har även organiserat flera workshops, seminarier, EU Parlaments debatter och deltar aktivit inom olika utbildningsinsatser.
För hans arbete inom kommunikationsområdet så tilldelades Ingemar Pongratz Kommunikation Star priset för bästa EU projekt Kommunikation 2011.
Ingemar Pongratz har också en framgångsrikt backrund inom forskning och har publicerat ett 40 tal vetenskapliga artiklar, författat flera bok-kapitlar och även varit Editor och ansvarig för en bok som belyser riskerna associerade med kemiska kontaminenter i mat.
Ingemar Pongratz har även handledare erfarenhet av ett flertal Post-docs och doktorander.

One reply on “Avslags frekvens i Horizon 2020”