Categories
Horizon 2020 Nyheter

Ny sammarbete inom Kommunikation

Ny sammarbete inom Kommunikation

Pongratz Consulting har etablerat ett nytt samarbete för att ytterligare förstärka vår kompetens inom kommunikationsområdet. Ingemar Pongratz och Lovisa Svensdotter har etablerat ett samarbeta för ge oss möjligheter att ge våra kunder ytterligare möjligheter och verktyg för att nå ut med sitt budskap.

Lovisa Svensdotter
Lovisa Svensdotter

Lovisa Svensdotter mycket lång erfarenhet av att producera korta filmer och dokumentärer och har arbetat med några av Sveriges mest kända artister och producerat ett flertal filmer och informations dokumentärer som har belyst tex situationen i Etiopien.

Lovisa har lång erfarenhet av att omvandla ett komplext, teoretiskt, vetenskaplig frågeställning till ett budskap som visar hur konsumenter påverkas direkt eller indirekt av forskningen. Vidare har Lovisa stor erfarenhet om hur bild media skall produceras coh anpassas för att nå ut maximalt via Sociala Medier.

Vi är mycket glada att kunna knyta LOvisa’s expertise till Fenix Scientific AB / Pongratz Consulting. Vi är mycket medvetna om hur viktigt det är att belysa forsning på ett sätt som fångar konsumenters intresse.

Genom denna samarbete kommer vi att stärka vår expertis inom denna viktiga område och vi kan erbjuda forskare inom tex EU finansierade projekt som tex Horizon 2020 ytterligare möjligheter att nå ut med sitt budskap.

Inom Horizon 2020 är Kommunikation en mycket viktigt aspekt som utvärderare kommer att bedöma i framtiden.

Om ni vill ta del av mer information om hur vi kan hjälpa er att nå ut med forskningsresultat till allmänheten så tveka inte att ta kontakt med oss tex genom att använda kontaktformuläret eller via epost:
Ingemar.Pongratz(a)pongratzconsulting.com

 

Share Button

By admin

Ingemar Pongratz är konsult och EU expert med lång erfarenhet av att planera, skriva, administrera, kommunicera och rapportera EU-finansierade projekt.

Ingemar Pongratz tidigare erfarenhet inkluderar flera olika projekt såsom som tex ex Kollaborativa Projekt, Marie Curie projekt och Marie Curie programm. Ingemar Pongratz has framgångsrikt skrivit ansökningar som har resulterat i mer än 500 Million SEK för Pongratz Consulting kunder och andra organizationer.
Ingemar Pongratz har även lång erfarenhet av EU projekt kommunikation och har sammarbetat med stora organizationer som WWF för att kommunicera EU finansierade forskningsresultat till konsumenter. Ingemar Pongratz har även organiserat flera workshops, seminarier, EU Parlaments debatter och deltar aktivit inom olika utbildningsinsatser.
För hans arbete inom kommunikationsområdet så tilldelades Ingemar Pongratz Kommunikation Star priset för bästa EU projekt Kommunikation 2011.
Ingemar Pongratz har också en framgångsrikt backrund inom forskning och har publicerat ett 40 tal vetenskapliga artiklar, författat flera bok-kapitlar och även varit Editor och ansvarig för en bok som belyser riskerna associerade med kemiska kontaminenter i mat.
Ingemar Pongratz har även handledare erfarenhet av ett flertal Post-docs och doktorander.