Categories
EU finansiering Horizon 2020 Möte

Information om Hälso-utlysningar inom Horizon 2020

imgres

Information om Hälso-utlysningar inom Horizon 2020

Ingemar Pongratz från Pongratz Consulting deltog i Horizon 2020 Informationsdagen om Hälsa. Där presenterade EU representater från DG-Research Kommissionens planer och ideér i flera olika sessioner.

Ingemar Pongratz deltog i presentationen om små och medelstora företag (SME) samt “Omics” presentationen.

Europeiska små och medelstora företag kommer att få stor betydelse i Horizon 2020.

EU har tagit fram ett nytt finansieringsinstrument specifikt för SME. Men det verkar finnas en del frågetecken kvar framför allt om hur den skall implementeras. SME Instrumentet kommer att ha 3 stycken ingångar.

  • Steg 1 är ett planerings steg där slutresultatet skall vara ett affärsplan.
  • Steg 2 kommer att finansiera aktiviteter som är nära till marknaden. I princip skall det finnas tex en prototyp klar.
  • Steg 3 kommer inte att erbjuda finansiering, utan kommer att stödja företag genom andra åtgärder.

Det verkar dock fortfarande oklar hur företag gå vidare från slutet i Steg ett till början av Steg 2?

Framgångsrika företag från steg måste hitta annnan finansiering innan prototyp finns klart vilket kommer att vara svårt för många. Risken finns att resultatet från Steg 1 att vara en mängd bra ideér som aldrig kommer vidare…

I “Omics”sessionen presenterade personal från EU Kommissionen vilka områden som kommer att utlysas 2014-2015.
Detta var mycket intressant.

Det finns en klar koppling mellan tidigare investeringar i Omics projekt från tex FP7 och Omics forskning, och investeringar som har tidigare gjort på nationell och EU basis i att ta fram registerdata.
EU avser att bygga vidare på dessa investeringar för att  fram nya behandlingsmetoder och nya preventions strategier för EU befolkningen.
Mycket intressant
Vi får hoppas att dessa investeringar som Europa gör kommer att förvaltas väl och i slutändan kommer att resultera i nya innovativa produkter och tjänster.

Om ni vill ha mer information tveka inte att kontakta oss, vi berättar gärna mer

 

Share Button

By admin

Ingemar Pongratz är konsult och EU expert med lång erfarenhet av att planera, skriva, administrera, kommunicera och rapportera EU-finansierade projekt.

Ingemar Pongratz tidigare erfarenhet inkluderar flera olika projekt såsom som tex ex Kollaborativa Projekt, Marie Curie projekt och Marie Curie programm. Ingemar Pongratz has framgångsrikt skrivit ansökningar som har resulterat i mer än 500 Million SEK för Pongratz Consulting kunder och andra organizationer.
Ingemar Pongratz har även lång erfarenhet av EU projekt kommunikation och har sammarbetat med stora organizationer som WWF för att kommunicera EU finansierade forskningsresultat till konsumenter. Ingemar Pongratz har även organiserat flera workshops, seminarier, EU Parlaments debatter och deltar aktivit inom olika utbildningsinsatser.
För hans arbete inom kommunikationsområdet så tilldelades Ingemar Pongratz Kommunikation Star priset för bästa EU projekt Kommunikation 2011.
Ingemar Pongratz har också en framgångsrikt backrund inom forskning och har publicerat ett 40 tal vetenskapliga artiklar, författat flera bok-kapitlar och även varit Editor och ansvarig för en bok som belyser riskerna associerade med kemiska kontaminenter i mat.
Ingemar Pongratz har även handledare erfarenhet av ett flertal Post-docs och doktorander.