Categories
Framgångsrika Projekt Nyheter

Framgångsrika EU ansökningar 2013

EU Kommissionens ramprogram FP7 är nästan slut och vi väntar på den nya programmet, Horizons2020.

I den sista FP7 utlysningen, Ingemar Pongratz och Sofia Kuhn från Pongratz Consulting har stött kunder i den svåra uppgiften att planera och skriva EU-ansökningar.

Vi är glada och inte lite stolta att kunna säga att deras förtroende har belönats. Flera projekt värda över 12 miljoner euro (100 millioner kronor) har framgångsrikt utvärderats under 2013 och kommer att starta snart.

Mer information kommer att publiceras snart.

Share Button

By admin

Ingemar Pongratz är konsult och EU expert med lång erfarenhet av att planera, skriva, administrera, kommunicera och rapportera EU-finansierade projekt.

Ingemar Pongratz tidigare erfarenhet inkluderar flera olika projekt såsom som tex ex Kollaborativa Projekt, Marie Curie projekt och Marie Curie programm. Ingemar Pongratz has framgångsrikt skrivit ansökningar som har resulterat i mer än 500 Million SEK för Pongratz Consulting kunder och andra organizationer.
Ingemar Pongratz har även lång erfarenhet av EU projekt kommunikation och har sammarbetat med stora organizationer som WWF för att kommunicera EU finansierade forskningsresultat till konsumenter. Ingemar Pongratz har även organiserat flera workshops, seminarier, EU Parlaments debatter och deltar aktivit inom olika utbildningsinsatser.
För hans arbete inom kommunikationsområdet så tilldelades Ingemar Pongratz Kommunikation Star priset för bästa EU projekt Kommunikation 2011.
Ingemar Pongratz har också en framgångsrikt backrund inom forskning och har publicerat ett 40 tal vetenskapliga artiklar, författat flera bok-kapitlar och även varit Editor och ansvarig för en bok som belyser riskerna associerade med kemiska kontaminenter i mat.
Ingemar Pongratz har även handledare erfarenhet av ett flertal Post-docs och doktorander.

Leave a Reply