Categories
EU finansiering

COSME

The new Programme for the Competitiveness of Enterprises and Small and Medium-sized Enterprises (COSME) will run from 2014 to 2020, with a planned budget of €2.3bn (current prices).

Objectives

  • facilitating access to finance for Small and Medium-sized Enterprises (SMEs)
  • creating an environment favourable to business creation and growth
  • encouraging an entrepreneurial culture in Europe
  • increasing the sustainable competitiveness of EU companies
  • helping small businesses operate outside their home countries and improving their access to markets

COSME will:

  • ensure continuity with initiatives and actions already undertaken under the Entrepreneurship and Innovation Programme (EIP), such as the Enterprise Europe Network, building on results and lessons learnt.
  • continue the many successful features of the EIP, while simplifying management of the programme to make it easier for entrepreneurs and small businesses to benefit.
  • support, complement and help coordinate actions by EU member countries. COSME will specifically tackle transnational issues that – thanks to economies of scale and the demonstration effect – can be more effectively addressed at European level.
Share Button

By admin

Ingemar Pongratz är konsult och EU expert med lång erfarenhet av att planera, skriva, administrera, kommunicera och rapportera EU-finansierade projekt.

Ingemar Pongratz tidigare erfarenhet inkluderar flera olika projekt såsom som tex ex Kollaborativa Projekt, Marie Curie projekt och Marie Curie programm. Ingemar Pongratz has framgångsrikt skrivit ansökningar som har resulterat i mer än 500 Million SEK för Pongratz Consulting kunder och andra organizationer.
Ingemar Pongratz har även lång erfarenhet av EU projekt kommunikation och har sammarbetat med stora organizationer som WWF för att kommunicera EU finansierade forskningsresultat till konsumenter. Ingemar Pongratz har även organiserat flera workshops, seminarier, EU Parlaments debatter och deltar aktivit inom olika utbildningsinsatser.
För hans arbete inom kommunikationsområdet så tilldelades Ingemar Pongratz Kommunikation Star priset för bästa EU projekt Kommunikation 2011.
Ingemar Pongratz har också en framgångsrikt backrund inom forskning och har publicerat ett 40 tal vetenskapliga artiklar, författat flera bok-kapitlar och även varit Editor och ansvarig för en bok som belyser riskerna associerade med kemiska kontaminenter i mat.
Ingemar Pongratz har även handledare erfarenhet av ett flertal Post-docs och doktorander.