Categories
EU finansiering Nyheter

EU projekt nyheter – SME-Instrument

EU projekt nyheter – SME-Instrument

Av Ingemar Pongratz

EU kommissionen och EASME har informerat att utvärderingen av den senaste runden av ansökningar till Horizon 2020 SME-Instrument är försenade.

EU-Kommissionen och EASME to emot nästan 3000 ansökningar för de olika utlysningar för SME-Instrument utlysningen i December 2014, strax över 2300 ansökningar för fas 1 av SME-Instrumentet och över 600 för Fas 2.

Den ursprungliga ambitionen var att utvärderingsresultaten skulle vara klara i Feb 2015, men EU Kommissionen och EASME har informerat att resultatet av utvärderingen kommer inte att finns färdigt förrän April 2015.

EASME har även informerat att det finns möjligheter att finansiera flera projekt än vad EU Kommission tidigare beräknade vilket är glädjande för alla företag som ansökte om EU bidrag

Vi vill passa på att informera att det finns ett antal listor som cirkulerar runt i olika Sociala Medier. Flera av dessa listor hävdar att informationen som de presenterar gäller resultat för utlysningen i Dec 2014. Detta är inte korrekt. Resultaten som finns i dessa listor gäller utvärdering av projekt som submitterad i September 2014.

Ingemar Pongratz och Fenix Scientific AB / Pongratz Consulting hjälper företag och organisationer att söka projekt finansiering från offentliga fonder, till exempel från Horizon 2020. Om ni är intresserade av att ta del av våra tjänster för att söka offentlig finansiering kontakta oss antigen via vår Online formulär eller via E-Post.

 

Ingemar.Pongratz(a)pongratzconsulting.se

 

Sol och Skog av Ingemar Pongratz
Sol och Skog av Ingemar Pongratz
Share Button

By admin

Ingemar Pongratz är konsult och EU expert med lång erfarenhet av att planera, skriva, administrera, kommunicera och rapportera EU-finansierade projekt.

Ingemar Pongratz tidigare erfarenhet inkluderar flera olika projekt såsom som tex ex Kollaborativa Projekt, Marie Curie projekt och Marie Curie programm. Ingemar Pongratz has framgångsrikt skrivit ansökningar som har resulterat i mer än 500 Million SEK för Pongratz Consulting kunder och andra organizationer.
Ingemar Pongratz har även lång erfarenhet av EU projekt kommunikation och har sammarbetat med stora organizationer som WWF för att kommunicera EU finansierade forskningsresultat till konsumenter. Ingemar Pongratz har även organiserat flera workshops, seminarier, EU Parlaments debatter och deltar aktivit inom olika utbildningsinsatser.
För hans arbete inom kommunikationsområdet så tilldelades Ingemar Pongratz Kommunikation Star priset för bästa EU projekt Kommunikation 2011.
Ingemar Pongratz har också en framgångsrikt backrund inom forskning och har publicerat ett 40 tal vetenskapliga artiklar, författat flera bok-kapitlar och även varit Editor och ansvarig för en bok som belyser riskerna associerade med kemiska kontaminenter i mat.
Ingemar Pongratz har även handledare erfarenhet av ett flertal Post-docs och doktorander.