Categories
EU finansiering Horizon 2020 Nyheter

Nyheter inom Horizon 2020

Nyheter inom Horizon 2020, Fast Track to Innovation

Av Ingemar Pongratz

Stockholm by Ingemar Pongratz
Stockholm by Ingemar Pongratz

Europa Kommissionen har nyligen lanserat ett nytt finansierings-instrument., Fast Track To Innovation (FTI). Europa Parlamentet har varit drivande i framtagandet av denna projektform som beslutade att FTI skall lanseras som en pilot under 2015.

 

Till skillnad från andra EU finansierade projekt så representerar så är FTI öppet för en mängd olika projekt idéer. Enda kravet i detta hänseende är att projekt idéen finns inom Societal Challenges eller Leadership in Enabling Technologies prioriteringar.

Detta betyder att FTI kommer att kunna attrahera ett mycket vitt spektrum av idéer och projektförslag.

FTI piloten kommer att stödja små konsortia av minst tre eller max 5 deltagare från minst 3 olika EU medlems-stater. Syftet är att stödja marknadsnära projekt där marknadsintroduktion är planerad att ske 36 månader efter projekt-start.

Eftersom FTI kommer att stödja marknadsnära projekt så är förväntningarna att FTI kommer att stödja EU industrin inom olika sektorer. EU kommissionen kommer även att stödja organisationer och företag som tidigare inte har dragit nytta av EU projekt finansiering.

EU projekten kommer att finansiera en mängd olika marknadsnära aktiviteter såsom marknadsföring, marknadspiloter, validering av affärsplaner, bland annat.

Om ni är intresserade av att söka offentlig finansiering antigen från nationella finansiärer eller från olika EU fonder som till exempel Horizon 2020 tveka inte att kontakta Ingemar Pongratz från Fenix Scientific AB / Pongratz Consulting

Använd gärna vår online formulär eller kontakta oss via email:

Ingemar.Pongratz(a)pongratzconsulting.com

Nacka av Ingemar Pongratz
Nacka av Ingemar Pongratz
Share Button

By admin

Ingemar Pongratz är konsult och EU expert med lång erfarenhet av att planera, skriva, administrera, kommunicera och rapportera EU-finansierade projekt.

Ingemar Pongratz tidigare erfarenhet inkluderar flera olika projekt såsom som tex ex Kollaborativa Projekt, Marie Curie projekt och Marie Curie programm. Ingemar Pongratz has framgångsrikt skrivit ansökningar som har resulterat i mer än 500 Million SEK för Pongratz Consulting kunder och andra organizationer.
Ingemar Pongratz har även lång erfarenhet av EU projekt kommunikation och har sammarbetat med stora organizationer som WWF för att kommunicera EU finansierade forskningsresultat till konsumenter. Ingemar Pongratz har även organiserat flera workshops, seminarier, EU Parlaments debatter och deltar aktivit inom olika utbildningsinsatser.
För hans arbete inom kommunikationsområdet så tilldelades Ingemar Pongratz Kommunikation Star priset för bästa EU projekt Kommunikation 2011.
Ingemar Pongratz har också en framgångsrikt backrund inom forskning och har publicerat ett 40 tal vetenskapliga artiklar, författat flera bok-kapitlar och även varit Editor och ansvarig för en bok som belyser riskerna associerade med kemiska kontaminenter i mat.
Ingemar Pongratz har även handledare erfarenhet av ett flertal Post-docs och doktorander.