Categories
Nyheter

EFSI supports the Paris Climate Agreement

sEFSI supports the Paris Climate Agreement

By Ingemar Pongratz

 

World leaders met in Paris and agreed to take extensive action to tackle the global problem associated with global warming and climate change.

The Paris agreement is a critical milestone in the global efforts to reduce the effects of global warning and climate change.

In Paris, representatives of 175 countries agreed to reduce greenhouse gas emissions and to transform the global economy and the global energy to a more sustainable model.

To meet these challenges and to transform the energy sector towards the use of sustainable energy sources such as solar or wind power, we will see a considerable need to develop new technical solutions.

These solutions should eventually reduce the amount of emission of greenhouse gas and therefore EU will need to provide considerable investments in new energy models based on renewable sources.

 

The Parliament Magazine published recently an  article from the EU Commissioner for Energy and Climate Action  Mr Miguel Arias Cañete. Mr Arias Canete states that the EFSI fund will provide part the necessary funds to finance the European transition to a sustainable energy sector.

The EFSI fund (European Fund for Strategic Investment) will provide additional funds to support European economy and European SME’s. EFSI provides funds to invest in new products and services. One of the key criteria to obtain funding from EFSI is that the investments should support the transition to a green economy. Commissioner Arias Canete points out that EFSI is well suited to support the Paris agreement and points out that several projects in the renewable sector have already received EFSI support.

Taken together Commissioner Arias Canete expects that EFSI will contribute with close to 9 billion EUR to the  European renewable sector.

 

Ingemar Pongratz established Fenix Scientific AB / Pongratz Consulting. We support organization in their application for funding from different funding sources. We focus in particular on funding from European sources such as Horizon 2020. If you wish to contact Ingemar Pongratz please use the online contact form or send an email to:

 

Ingemar.Pongratz (a) pongratzconsulting.com

Nacka Alta by Ingemar Pongratz
Nacka Alta by Ingemar Pongratz
Share Button

By admin

Ingemar Pongratz är konsult och EU expert med lång erfarenhet av att planera, skriva, administrera, kommunicera och rapportera EU-finansierade projekt.

Ingemar Pongratz tidigare erfarenhet inkluderar flera olika projekt såsom som tex ex Kollaborativa Projekt, Marie Curie projekt och Marie Curie programm. Ingemar Pongratz has framgångsrikt skrivit ansökningar som har resulterat i mer än 500 Million SEK för Pongratz Consulting kunder och andra organizationer.
Ingemar Pongratz har även lång erfarenhet av EU projekt kommunikation och har sammarbetat med stora organizationer som WWF för att kommunicera EU finansierade forskningsresultat till konsumenter. Ingemar Pongratz har även organiserat flera workshops, seminarier, EU Parlaments debatter och deltar aktivit inom olika utbildningsinsatser.
För hans arbete inom kommunikationsområdet så tilldelades Ingemar Pongratz Kommunikation Star priset för bästa EU projekt Kommunikation 2011.
Ingemar Pongratz har också en framgångsrikt backrund inom forskning och har publicerat ett 40 tal vetenskapliga artiklar, författat flera bok-kapitlar och även varit Editor och ansvarig för en bok som belyser riskerna associerade med kemiska kontaminenter i mat.
Ingemar Pongratz har även handledare erfarenhet av ett flertal Post-docs och doktorander.