Categories
EU finansiering

Eco-Innovation

The Eco-innovation initiative is for organisations that have developed an environmental product, service, management practice or process which has a proven track record, yet is not fully marketed due to residual risks. It helps participants overcome those barriers to further market penetration and turn these products and processes into Europe’s future eco-innovation successes.

In order to meet the objectives of CIP Eco-innovation, your project will have to:

  • have an innovative character;
  • show clear and substantial benefits in support of Europe’s environmental policy objectives while takingeconomic concerns into account;
  • achieve significant environmental improvements;
  • provide significant replication, wider application and broader marketability;
  • demonstrate a European added value and international project dimension;
  • be well thought-through from a technical and project management perspective;
  • be cost-effective delivering higher quality through appropriate effort levels;
  • and match with the contents as described in the Call for proposals.
Share Button

By admin

Ingemar Pongratz är konsult och EU expert med lång erfarenhet av att planera, skriva, administrera, kommunicera och rapportera EU-finansierade projekt.

Ingemar Pongratz tidigare erfarenhet inkluderar flera olika projekt såsom som tex ex Kollaborativa Projekt, Marie Curie projekt och Marie Curie programm. Ingemar Pongratz has framgångsrikt skrivit ansökningar som har resulterat i mer än 500 Million SEK för Pongratz Consulting kunder och andra organizationer.
Ingemar Pongratz har även lång erfarenhet av EU projekt kommunikation och har sammarbetat med stora organizationer som WWF för att kommunicera EU finansierade forskningsresultat till konsumenter. Ingemar Pongratz har även organiserat flera workshops, seminarier, EU Parlaments debatter och deltar aktivit inom olika utbildningsinsatser.
För hans arbete inom kommunikationsområdet så tilldelades Ingemar Pongratz Kommunikation Star priset för bästa EU projekt Kommunikation 2011.
Ingemar Pongratz har också en framgångsrikt backrund inom forskning och har publicerat ett 40 tal vetenskapliga artiklar, författat flera bok-kapitlar och även varit Editor och ansvarig för en bok som belyser riskerna associerade med kemiska kontaminenter i mat.
Ingemar Pongratz har även handledare erfarenhet av ett flertal Post-docs och doktorander.