Categories
EU finansiering Horizon 2020

Bryssel workshop avslutad

Bryssel workshop avslutad

1391697725580Pongratz Consulting-Eurida Research EUCOPE workshopen “En Route to Horizon 2020” avslutades i Bryssel. Under två intensiva dagar dagar presenterade i ett flertal viktiga punkter om hur EU Horizon 2020 programmet är uppbyggd, hur den kommer att implmenteras och vilka EU prioriteringar ligger bakom Horiozn 2020.

Vi och workshopens deltagare fick även tillfälle att höra på när Dr Rudolf Strohmeier fråmn EU Kommissionen fick tillfälla att presentera hur EU Komissione ser på Horizon 2020 och även andra finansierings instrument som tex IMI 2. Det är intrassant att höra att det kommer att läggas nya EU förslag till Parlamentet på hur IMI skall implementeras i framtiden.

Deltagarna fick även tillfälla att ta del av hur EUROSTARS programmet skall implementeras och till slut fick vi även ta del av planerna som deltagarna har inför Horizon 2020.

Vi vill tacka alla deltagarna för deras intresse och vi kommer att publicera mer information här och på workshopen hemsida.

 

 

Share Button