Categories
Horizon 2020 Nyheter

Hur Påverkar Brexit Horizon 2020?

Hur Påverkar Brexit Horizon 2020?

 

Av Ingemar Pongratz

 

Storbritanien har röstat och resultat är klart. 52% av den brittiska befolkningen har enligt valresultatet valt att Storbritanien skall lämna EU. I och med det så befinner EU och andra länder i ett limbo läge där ingen vet hur det skall gå.

Reaktionerna till folkomröstningsresultatet kännetecknas av stor förvåning och av osäkerhet. Världen befinner sig i ett nytt läge där vi idag inte vet hur det skall gå.

Men reaktionerna kommer och redan har Skottlands regering informerat EU att de vill vara kvar inom Europeiska Union och Skottland har återaktualiserat tanken av att lämna Storbritanien. Liknande tankar hörs från Nord Irland. Frågan är om Brexit anhängarna har påbörjat en process som kommer att leda till Storbritanien’s sönderfall? Eller kan det bli så att Skottland och Nord Irland kan bli kvar?

Mycket är oklart i detta läge. Vissa rapporter tyder på att Brexity sidans förhoppningar att kunna till exempel förbli inom EU gemensamma inre marknad inte kommer att infrias.

Enligt rapporter i tyska tidningar så är detta inte aktuellt.  Det som Storbritanien kan hoppas på är ett associationsavtal med övriga EU, liknande avtalet som till exempel Norge har. Det är dock värt att beakta att Norge har öppnat sin marknad till alla EU medlemsländer, något som Storbritanien inte verkar vara villiga till.

En av frågorna ar förstås: Hur Påverkar Brexit Horizon 2020?

Detta kommer naturligtvis att påverka Horizon 2020. Om Storbritanien aktiverar artikel 50 och begär utträde från EU, så skall detta vara klart inom 2 år. EU och flera EU medlemsländer har tydligt krävt att EU lämnar sin begäran snarast. Detta  skulle betyda att brittiska forskare inte kommer att kunna delta inom ramen för Horizon 2020 om inte Storbritanien accepterar principen av fri rörlighet.

EU har gjort klart att alla avtal gäller fram till dess att EU och Storbritanien har kommit överens inom 24 månader.

Men vad som händer efter denna tid är väldigt osäker.

 

Ingemar Pongratz grundade Fenix Scientific AB / Pongratz Consulting. Vi hjälper företag och organisationer att söka forskningsmedel från olika offentliga fonder inklusive Horizon 2020.

Kontakta oss via vår online formulär eller skicka epost till

Ingemar.Pongratz () pongratzconsulting.com

 

Sommar av Ingemar Pongratz
Sommar av Ingemar Pongratz

 

Share Button

By admin

Ingemar Pongratz är konsult och EU expert med lång erfarenhet av att planera, skriva, administrera, kommunicera och rapportera EU-finansierade projekt.

Ingemar Pongratz tidigare erfarenhet inkluderar flera olika projekt såsom som tex ex Kollaborativa Projekt, Marie Curie projekt och Marie Curie programm. Ingemar Pongratz has framgångsrikt skrivit ansökningar som har resulterat i mer än 500 Million SEK för Pongratz Consulting kunder och andra organizationer.
Ingemar Pongratz har även lång erfarenhet av EU projekt kommunikation och har sammarbetat med stora organizationer som WWF för att kommunicera EU finansierade forskningsresultat till konsumenter. Ingemar Pongratz har även organiserat flera workshops, seminarier, EU Parlaments debatter och deltar aktivit inom olika utbildningsinsatser.
För hans arbete inom kommunikationsområdet så tilldelades Ingemar Pongratz Kommunikation Star priset för bästa EU projekt Kommunikation 2011.
Ingemar Pongratz har också en framgångsrikt backrund inom forskning och har publicerat ett 40 tal vetenskapliga artiklar, författat flera bok-kapitlar och även varit Editor och ansvarig för en bok som belyser riskerna associerade med kemiska kontaminenter i mat.
Ingemar Pongratz har även handledare erfarenhet av ett flertal Post-docs och doktorander.