Categories
Horizon 2020 Nyheter

Evaluering av ERC projekt publicerad

 Evaluering av ERC projekt publicerad

Av Ingemar Pongratz

 

European Research Council, (ERC) har nyligen publicerat en utvärdering av ett flertal avslutade ERC projekt och vilket påverkan dessa projekt har haft.

ERC som är en del av Horizon 2020, som finansierar olika EU forsknings och innovation projekt. ERC sfinansierar riskfyllda forskningsprojekt projekt kan ge mycket stor avkastning i framtiden

 

Undersökningen som gjordes visar att så mycket som 21% av ERC finansierade projekt visar på stora genombrott i forskningen (Scientific Breakthrough). Dessa projekt rankades som A- projekt av oberoende vetenskapliga experter. Vidare visar experternas utvärdering att ca 50% av ERC finansierade projekt har lett till betydande resultat (major scientific advantage). Enbart 4% av ERC finansierade projekt har inte resulterat i ny kunskap och nya resultat.

Studien visar också att ERC Advanced Grants hamnar något högra i rankningen men  både Advanced och Starting Grants hamnar ungefär lika högt om A+B rankade projekt räknas ihop.

Studien visar också att ERC projekten har betydande samarbeten även mellan olika forskningsområden. Detta gör att resultaten från ERC finansierade projekt når väldigt brett inom olika forskningsområden.

 

Sammantaget visar studien att mer än 70% av projekten som finansieras av Horizon 2020 och ERC kommer att ha hög eller mycket hög påverkan på forskning och senare på olika utmaningar som allmänheten och samhället kommer att möte i framtiden.

Det är dock en brist att utvärderingen inte har mätt hur kommunikationen av ERC finansierade projekt har fungerat. Det är oerhört viktigt att forskare kommunicerar sina forskningsrön till allmänheten. Dialogen mellan forskare och allmänhet  underlättar att forskningsresultat appliceras. Kommunikation mellan forskare och allmänhet  minskar risken att resultaten möts av misstro eller till och med rädsla.

 

Ingemar Pongratz är grundare av Fenix Scientific AB / Pongratz Consulting. Vi stödjer företag, universitet och andra organisationer att söka finansiering från olika EU fonder som Horizon 2020 för att finansiera olika projekt.

Vi stödjer även forskare som söker ERC anslag att skriva anskningar enligt ERC riktlinjer. Använd gärna vår Online Formulär eller skicka epost om ni vill komma i kontakt med oss.

 

Ingemar.Pongratz (a) pongratzconsulting.com

Skarpnack by Ingemar Pongratz
Skarpnack by Ingemar Pongratz
Share Button

By admin

Ingemar Pongratz är konsult och EU expert med lång erfarenhet av att planera, skriva, administrera, kommunicera och rapportera EU-finansierade projekt.

Ingemar Pongratz tidigare erfarenhet inkluderar flera olika projekt såsom som tex ex Kollaborativa Projekt, Marie Curie projekt och Marie Curie programm. Ingemar Pongratz has framgångsrikt skrivit ansökningar som har resulterat i mer än 500 Million SEK för Pongratz Consulting kunder och andra organizationer.
Ingemar Pongratz har även lång erfarenhet av EU projekt kommunikation och har sammarbetat med stora organizationer som WWF för att kommunicera EU finansierade forskningsresultat till konsumenter. Ingemar Pongratz har även organiserat flera workshops, seminarier, EU Parlaments debatter och deltar aktivit inom olika utbildningsinsatser.
För hans arbete inom kommunikationsområdet så tilldelades Ingemar Pongratz Kommunikation Star priset för bästa EU projekt Kommunikation 2011.
Ingemar Pongratz har också en framgångsrikt backrund inom forskning och har publicerat ett 40 tal vetenskapliga artiklar, författat flera bok-kapitlar och även varit Editor och ansvarig för en bok som belyser riskerna associerade med kemiska kontaminenter i mat.
Ingemar Pongratz har även handledare erfarenhet av ett flertal Post-docs och doktorander.