Categories
Horizon 2020 Nyheter

EU Kommissionen publicerar strategidokument

EU Kommissionen publicerar strategidokument

 

Av Ingemar Pongratz

EU Kommissionen publicerar strategidokument där EU kommissionen presenterar fynden av deras stora undersökning inför kommande utlysningar inom Jordbruksområdet för Horizon 2020.

Rapporten presenterar kommande prioriteringar inom livsmedels sektorn och inom jordbrukssektorn som kommer att vara del av Horizon 2020 utlysningen för 2018-2020. Rapporten bygger på en konsultationsrunda som startade redan 2015 (I Milano Italien) och avslutades i januari 2016 i Bryssel där rapporten presenterades i ett EU möte.

EU Kommissionen informerade då att processen resulterade i fem prioriteringsområden inom livsmedelsforskning:

 

Dessa prioriteringar är (på engelska)

  1. Resource Management
  2. Healthier Plants and Animals
  3. Integrated Ecological Approaches from Farm to Landscape level
  4. New Openings for Rural Growth
  5. Enhancing the human and Social Capital in Rural Areas

 

Inom prioritet 1 kommer vi att se flera utlysningar som syftar till att utveckla metoder för att öka produktiviteten inom jordbruket samtidigt som miljöhänsyn bibehålls då framför inom klimathänseende. Kommissionen aviserar att IT strategier för att övervaka kommer att vara viktiga och kommer att inkludera studier om hur flöden kan effektiviseras

Inom prioritet 2 kommer Horizon 2020 utlysningar att fokusera på djur och växt hälsa och framför allt på att ta fram strategier som minskar behovet av behandling av sjukdomar och av preventiva alternativ. Utlysningar syftar då till att ta fram information för att minska behovet av tex exempel bekämpningsmedel. Istället skall fokus vara  på nya alternativ. EU Kommissionen belyser speceillt One Health approaches, dvs strategier som kan utnyttjas av både djur och människor.

Inom Prioritet 3 kommer utlysningar att fokusera på interaktionen mellan jordbruk och biodiversitet. Fokus kommer att vara att minska jordbrukets påverkan på miljön och kommer även att innehålla satsningar på ekologiskt jordbruk.

Prioritet 4 och 5 kommer att fokusera på policy området och speciellt på områden som syftar att öka konkurrens kraften i landsbygden.

 

Kommissionen har även identifierat horisontella prioriteringar dvs områden som är gemensamma inom alla prioriteringar. Där hittar vi system-tänkande, samarbete mellan olika samhällsfunktioner, IT teknologier och andra strukturer. Dessa komponenter skall  främja dels framtida studier och framtida innovation. Det kommer att vara viktigt att projekt ser till att akademist forskning och företag deltar i framtida projekt.

 

Det är mycket intressanta områden som kommer att avhandlas som kommer att påverka viktiga samhällsfunktioner. Vi på Fenix Scientific AB kommer naturligtvis att följda detta område även i framtiden.

Ingemar Pongratz etablerade Fenix Scientific AB / Pongratz Consulting. Vi hjälper organisationer som företag, universitet och myndigheter att söka offentlig finansiering för olika projekt. Om ni vill komma i kontakt med oss använd gärna vår Online formulär eller skicka en epost till

 

Ingemar.Pongratz (a) pongratzconsulting.com

EU Kommissionen publicerar strategidokument
Regnbage av Ingemar Pongratz

 

Share Button