Categories
Horizon 2020 Nyheter

Politiskt diskussion om Europeiskt innovation

Politiskt diskussion om Europeiskt innovation

av Ingemar Pongratz

Europeiska Union forsknings-ministrar träffades i slutet av Januari 2016 för att diskutera framtiden och komma fram med nya lösningar för att förbättra vilkoren för Forskning och Innovation inom EU i framtiden. Mötet ägde rum rum i Amsterdam och inkluderade även EU Kommissionen forksningskomissionär Moedas.

Alla deltagare var eniga i att forskning och innovation är viktiga komponenter för framtiden inom Europeiska Union och att investeringar i forskning och innovation är investeringar för framtiden. Deltagarna framhöll också att det är viktigt att lagstiftningen utformas så att vilkoren förenklas för olika aktörer.

Deltagarna framhöll att all framtida lagstiftning skall inehålla en utvärdering på hur forskning och innovation påverkas av nya lagar och regler och att nya regelverk skall underlätta och inte försämra innovationsklimatet i Europa.

Deltagarna framhöll vikten av att underlätta för innovatörer att verka inom hela EU utan att drabbas av nationella regelverk som varierar mella olika medlemsländer. Man framhöll även vikten av Open Acess till forskningsresultat som skall säkerställa att forskningsresultat gör tillgängliga för alla.

Förhoppningen är att genom att skapa en bra klimat för forskning och innovation så kommer även tillgången till risk-kapital inom EU att förbättras. Just nu är Seed, Venture och Risk-kapital centrerad till vissa regioner eller städer, till exempel Stockholm inom IT, men är inte lätt-tillgänglig inom hela Europa. detta är ett av de stora flaskhalsar för Europeiskt innovation och europeiskt ny-företagande.

EU Kommissionens forskningskommissionär Moedas framhöll dock att arbetet för att förenkla och förbättra vilkoren för innovatörer och entreprenörer i Europa via lagstifning är mycket lång och mycket svår. Han påpekade därför att det kommer att ta mycket tid att genomföra dessa förbättrringar på EU nivå.

Kommissionär Moedas var därför nöjd med att det Holland, som innehar presidentskapet för EU, har prioriterat forksning och innovations frågor.

Fenix Scientific AB / Pongratz Consulting etablerades av Ingemar Pongratz. Vi arbetar med företag och andra organisationer som söker EU finansiering för olika projekt och hjälper att planera och skriva ansökningar till olika EU projekt som till exempel Horizon 2020.

Kontakta oss gärna antigen via vår Online Formulär eller via epost om ni har frågor om vilka tjänster vi kan erbjuda. Skriv till:

Ingemar.Pongratz (a) pongratzconsulting.com

Utsikt Skansen av Ingemar Pongratz
Utsikt ut från Skansen av Ingemar Pongratz
Share Button