Categories
Horizon 2020 Nyheter Seminarium

DG-Research and Innovation deltar I EUCOPE workshop om Horizon 2020

Pongratz Consulting-Eurida Research-EUCOPE

DG-Research and Innovation deltar I EUCOPE workshop

Vi är glada att kunna meddela att vi har fått bekräftat att DG-Research and Innovation deltar I EUCOPE workshop som organiseras av Pongratz Consulting och Eurida Research Management tillsammans med EUCOPE.

Dr. Rudolf Strohmeier, Deputy Director-General, DG Research & Innovation har bekräftat att han kommer ge en presentation som kommer att belysa hur Eu Kommissionen ser på Horizon 2020 finansierings programmet och vilka förväntningar EU kommer att ha på projekten som kommer att finansieras. Vi är mycket nöjda att få del av detta information och är säkra att EUCOPE workshop deltagare kommer att få mycket stor nytta av denna information.

Skillnaderna mellan Horizon 2020 och föregående ramprogramm FP7 är påtågliga och framgångsrika ansökningar kommer att behöva ta stor hänsyn till nyheter till exempel inom kommunikations området.

Under denna workshop kommer vi att presentera olikaheterna mellan FP/ och Horizon 2020 och vi kommer att diskutera hur en ansökan kan struktureras för att att hänsyn till EU Kommissionen nya synsätt på EU projekt ansökningar

Deltagarna kommer även att få tillfälle att presentera och diskutera sina projektidéer med experterna från Pongratz Consulting, Eurida Research och Berkley Associates för att få information och råd.

Så välkommer till Bryssel till Horizon 2020 workshopen 4-5 Februari 2014

För mer information om Horizon 2020 workshopen besök hemsidan.

Om ni vill komma till registreringssidan följ denna länk och fyll in informationen så kontaktar vi er snarast med mer praktiskt information

 

Share Button

By admin

Ingemar Pongratz är konsult och EU expert med lång erfarenhet av att planera, skriva, administrera, kommunicera och rapportera EU-finansierade projekt.

Ingemar Pongratz tidigare erfarenhet inkluderar flera olika projekt såsom som tex ex Kollaborativa Projekt, Marie Curie projekt och Marie Curie programm. Ingemar Pongratz has framgångsrikt skrivit ansökningar som har resulterat i mer än 500 Million SEK för Pongratz Consulting kunder och andra organizationer.
Ingemar Pongratz har även lång erfarenhet av EU projekt kommunikation och har sammarbetat med stora organizationer som WWF för att kommunicera EU finansierade forskningsresultat till konsumenter. Ingemar Pongratz har även organiserat flera workshops, seminarier, EU Parlaments debatter och deltar aktivit inom olika utbildningsinsatser.
För hans arbete inom kommunikationsområdet så tilldelades Ingemar Pongratz Kommunikation Star priset för bästa EU projekt Kommunikation 2011.
Ingemar Pongratz har också en framgångsrikt backrund inom forskning och har publicerat ett 40 tal vetenskapliga artiklar, författat flera bok-kapitlar och även varit Editor och ansvarig för en bok som belyser riskerna associerade med kemiska kontaminenter i mat.
Ingemar Pongratz har även handledare erfarenhet av ett flertal Post-docs och doktorander.