Categories
EU finansiering

Creative Europe

Creative Europe: support programme for Europe’s cultural and creative sectors from 2014

Creative Europe is the new EU programme dedicated to the cultural and creative sectors, proposed by the European Commission on 23 November 2011. The proposal is now under discussion in the Council of EU Ministers and the European Parliament.

Why Creative Europe?

Europe needs to invest more in its cultural and creative sectors because they significantly contribute to economic growth, employment, innovation and social cohesion. Creative Europe will safeguard and promote cultural and linguistic diversity and strengthen the competitiveness of the cultural and creative sectors.

Androulla Vassiliou, Commissioner for Education, Culture, Multilingualism and Youth, says: ‘The cultural and creative sectors offer great potential to boost jobs and growth in Europe. EU funding also helps thousands of artists and cultural professionals to reach new audiences. Without this support, it would be difficult or impossible for them to break into new markets.’

Creative Europe

Helps the cultural and creative sectors to seize the opportunities of the ‘digital age’ and globalisation
Enables the sectors to reach their potential so that they can contribute to the Europe 2020 goals for sustainable growth, jobs and social cohesion.
Opens up new international opportunities, markets and audiences Builds on the success of the MEDIA and Culture programmes

Share Button

By admin

Ingemar Pongratz är konsult och EU expert med lång erfarenhet av att planera, skriva, administrera, kommunicera och rapportera EU-finansierade projekt.

Ingemar Pongratz tidigare erfarenhet inkluderar flera olika projekt såsom som tex ex Kollaborativa Projekt, Marie Curie projekt och Marie Curie programm. Ingemar Pongratz has framgångsrikt skrivit ansökningar som har resulterat i mer än 500 Million SEK för Pongratz Consulting kunder och andra organizationer.
Ingemar Pongratz har även lång erfarenhet av EU projekt kommunikation och har sammarbetat med stora organizationer som WWF för att kommunicera EU finansierade forskningsresultat till konsumenter. Ingemar Pongratz har även organiserat flera workshops, seminarier, EU Parlaments debatter och deltar aktivit inom olika utbildningsinsatser.
För hans arbete inom kommunikationsområdet så tilldelades Ingemar Pongratz Kommunikation Star priset för bästa EU projekt Kommunikation 2011.
Ingemar Pongratz har också en framgångsrikt backrund inom forskning och har publicerat ett 40 tal vetenskapliga artiklar, författat flera bok-kapitlar och även varit Editor och ansvarig för en bok som belyser riskerna associerade med kemiska kontaminenter i mat.
Ingemar Pongratz har även handledare erfarenhet av ett flertal Post-docs och doktorander.