Category: Möte

Ingemar Pongratz deltar i EU Info dag om Hälsa

Den 22 November organiserar EU kommissionen ett informations dag för Horizon 2020 Hälsa området. Denna dag kommer deltagarna att få möjlighet att få del av det senaste information angående  kommande Horizon 2020 finansierings möjligheter samt även möjlighet att ställa frågor. Deltagarna kommer att få tillgång till viktigt information om hur man skriver projektansökningar, vilka prioriteringar …

Continue reading

Share Button