Categories
Horizon 2020 Nyheter

Reaktioner: European Fund for Strategic Investment

Reaktioner: European Fund for Strategic Investment

Av Ingemar Pongratz

EU Kommissionen har lanserat en ny investeringsfond “European Fund for Strategic Investment” EFSI eller som den har kommit att kallas Juncker Planen efter EU kommissionens nya ordförande.

I korthet så syftar EFSI eller Juncker planen att stödja Investeringar inom Europa för att skapa flera arbetstillfällen, genom att skapa en bas av offentliga medel som i sin tur skall attrahera privata investeringar.

EFSI har dock mött stort motstånd framför allt då en betydande del av finansieringen flyttas från Horizon 2020, som skall stödja innovation och och forskning, till EFSI.

I synnerhet Akademiska Intressen ser hur Horizon 2020 finansiering minskar och varnar för att detta kommer att skapa problem för forskningsintensiva företag och organizationer. Dessa organisationer varnar också för delar av EFSI består av lån, som skall kompletteras av priivat riskvillig kapital, och inte av bidrag som i Horizon 2020 schemat.

EFSI syftar framför allt för att mobilisera kapital till investeringar och på så sätt skapa nya arbetstillfällen. Kapital behövs onekligen inom Innovativa forskningintensiva företag. Men det är även onekligen så att även andra typer av företagare behöver kapital, inom mer traditionella näringar.

Om dessa offentliga medel leder till att företagare får tillgång till kapital så är det en viktig hjälp till företag som idag har svårt att få finansiering till olika projekt, speciellt om dessa medel kan leda till att nystartade företag kon komma igång.

Junkerplanen har alltså mött motstånd och det kommer att bli mycket intressant att följa utvecklingen. Tidtabellen är att EFSI eller Juncker planen skall sjösättas redan under sommaren 2015 och genomgå en första utvärdering 2016. Frågan är om effekterna av EFSI har hunnit märkas då…

Ingemar Pongratz är ägare till Fenix Scientific / Pongratz Consulting. Vi hjälper företag och organisationer att söka offentlig finansiering. För att komma i kontakt med oss använd gärna vår Online Formulär eller skicka en epost till:

Ingemar.Pongratz(a)Pongratzconsulting.com

Stockholm by Ingemar Pongratz
Stockholm by Ingemar Pongratz
Share Button