Categories
Horizon 2020 Nyheter

Europeiska Minister rådet presenterar slutsatser

Europeiska Minister rådet presenterar slutsatser

 

Av Ingemar Pongratz

 

De olika ministrarna som representerar Europeiska Ministerrådet har träffats och tagit fram ett antal viktiga slutsatser som kommer att påverka EU forskning och EU forskningsfinansiering. Mötet skedde inom ramen för olika förhandlingar som sker inom ramen för det Holländska presidentskapet och kommer att påverka nuvarande EU finansieringsinstrument som Horizon 2020, Eureka!, Eureka Eurostars, och andra planerade initiativ som European Innovation Council (EIC)

 

Ministerrådet påpekade att forskning och EU forskning är mycket viktigt för EU ekonomiskt utveckling och representerar en av det viktigaste drivkrafter som driver europeiskt innovation och företagande framåt. Vidare påpekar ministerrådet att EU forskning på så sätt förbättrar förutsättningar för ekonomiskt tillväxt och skapar fler jobb. Vidare påpekar EU Ministerrådet att forskning är en nödvändigt för att säkra EU konkurrens förmåga i framtiden.

 

Ministerrådet påpekar, baserat på erfarenheterna från FP7, att EU Kommissionen bör fortsätta sina ansträngningar att förenkla regelverket för bland annat Horizon 2020 finansierade projekt

Vidare utrycker Ministerrådet att nya finansierings instrument som bygger på lån inte skall skapas på bekostnad av till exempel av Horizon 2020. Detta är väldigt intressant och kan komma att påverka EU Kommissionens planer för EIC i framtiden.

 

Ministerrådet utrycker också att Open Access satsningen bör fortsätta och att EU Kommissionen bör se till att EU projekt skall se till att all EU finansierad forskning skall vara tillgänglig utan kostnad.

Till sist påpekade Ministerrådet av vikten av ny EU policy (Innovation Principle) som nyligen har antagits och syftar till att se till att regler som hindrar eller fördröjer innovation skall tas bort eller ändras så fort som möjligt.

Sammantaget viktiga ställningstaganden som kommer att påverka Universitet, företag och andra EU organisation som söker EU forskningsanslag i framtiden.

 

Ingemar Pongratz leder Fenix Scientific AB / Pongratz Consulting. Vi hjälper företag och andra organisationer som vill söka EU finansiering. Kontakta oss gärna antigen online eller via e-post för att diskutera hur vi kan stödja er att ta fram EU ansökningar.

 

Ingemar.Pongratz (a) pongratzconsulting.com

 

Humlegarden av Ingemar Pongratz
Humlegarden av Ingemar Pongratz
Share Button