Categories
Nyheter

EU Kommissionen föreslår ett Europeiskt Innovations Råd

EU Kommissionen föreslår ett Europeiskt Innovations Råd

Av Ingemar Pongratz

 

EU Kommissionen har nyligen lanserat ett förslag att etablera ett nytt europeiskt Innovationsråd (European Innovation Council, EIC), en ny struktur som syftar till att stödja Europeiska Innovatörer och Europeiska Entreprenörer att hitta nödvändig kapital och nödvändigt stöd att driva innovationer framåt och till slut skapa nya produkter och nya tjänster som faktiskt når marknaden.

 

Innovationsrådet eller EIC skall hjälpa entreprenörer att hitta rätt finansieringsinstrument och följa företagen och dess idéer vidare i processen. Vidare har olika intressenter öppnat för att EIC skall verka som en bro mellan EU finansiering som kommer till exempel från EFSI (European Fund for Strategic Investment) och europeiskt innovation.

 

Efter att EU Kommissionen lanserade förslaget så börjar nu reaktionerna komma. Det finns en tydlig oro bland olika akademiska intressenter att EIC kommer att finansieras från Horizon 2020 budgeten, och därför ytterligare minska Horizon 2020 budgeten.

Vidare har EARTO tagit fram en lista med synpunkter på en framtida EIC som inkluderar en rad aspekter som att EIC skall ledas gemensamt av forskare och industri representanter, och att EIC skall vara fokuserad på vissa väl avgränsade områden. Slutligen ser EARTO integrering av aktiviteter som nu sker på olika håll inom EU som en viktig uppgift för EIC.

 

Det kommer med all säkerhet att komma fler synpunkter på EIC från andra intressenter och det kommer att bli intressant att följa processen och se hur EU Innovationsråd kommer att se ut till slut, speciellt ifall akademiska intressen kommer att genomsyra EIC i framtiden.

En viktig principiell aspekt för en framtida EIC är att den skall stödja EU Innovation och EU småföretag, och framför allt hjälpa EU företagare att hitta nödvändig finansiering för marknadsnära projekt.

 

Vi på Fenix Scientific AB / Pongratz Consulting kommer att fortsätta följa hur diskussionen om EIC fortskrider och vilka argument som förs fram.

Ingemar Pongratz hjälper företag och organisation med att söka EU finansiering speciellt från olika EU finansiering instrument som till exempel Eureka eller Horizon 2020. Kontakta oss gärna om ni vill diskutera hur vi kan hjälpa er med olika EU projekt ansökningar, antigen via vår online formulär eller via epost. Skriv då till:
Ingemar.Pongratz (a) pongratzconsulting.com

 

Humlegården av Ingemar Pongratz
Humlegarden by Ingemar Pongratz
Share Button