Categories
Horizon 2020

Evaluering av Innovative Medicines Initiative

Evaluering av Innovative Medicines Initiative

 

Av Ingemar Pongratz

 

Science|Business har nyligen publicerat en analys av Innovative Medicines Initiative (IMI) som är ett samarbete mellan EU Kommissionen (via Horizon 2020) och Pharma Industrin.

Analysen visar att IMI finansierad forskning håller hör internationell klass. Analysen visar att finansierad forskning håller lika hög klass som forskning finansierad av andra finansiärer med högt renomè, som Wellcome Stiftelsen, NIH (i USA) eller UK Medical Research Council.

Analysen visar att IMI har finansierat forskning som har genererat mer än 1000 vetenskapliga publikationer som håller hög internationell klass.

En mycket intressant punkt i analysen visar att mer än hälften av IMI finansierade artiklar inkluderar författare från olika sektorer, vilket visar att genom IMI samarbete mellan Akademi och Industri leder till fler artiklar mellan olika samhällssektorer. En stor andel av publikationerna som finansierades av IMI är också internationella med författare från flera olika länder.

Ett intressant fynd som kom fram under analysen är att den visar att klassiska utvärderingsverktyg som bibliometri inte är lämpliga för att ge rättvisa för initiativ som IMI, där företag och offentliga aktörer samarbetar kring ett gemensamt projekt.

IMI påpekar att det är mycket viktigt att hitta nya mätmetoder som mäter på ett rättvisande sätt nyttan som genereras av samarbeten mellan privata och offentliga aktörer.

Nästa IMI deadline är 13 oktober 2015, och det finns flera intressanta områden som konsortia kan ansökan om. Ingemar Pongratz från Fenix Scientific / Pongratz Consulting hjälper olika organisationer som vill söka offentlig finansiering och/eller starta EU finansierade projekt. Kontakta oss gärna via vår online formulär eller via epost till:

Ingemar.Pongratz (a) pongratzconsulting.com

 

Ingemar Pongratz 2015 Ågesta
Ingemar Pongratz 2015 Ågesta
Share Button