Categories
Horizon 2020 Möte

Ingemar Pongratz deltar i Info-dag

Ingemar Pongratz deltar i Info-dag:

Ingemar Pongratz
Ingemar Pongratz

Ingemar Pongratz från fenix Scientific AB / Pongratz Consulting kommer att delta i EU Kommissionens workshop:

 

“ICT Proposers Day”

I denna workshop, EU kommissionen kommer att presentera kommande ICT (Information and Communication Technologies) utlysningar inom Horizon 2020. Representanter från EU kommissionen kommer att presentera nyheter om Horizon 2020 och kommande utlysningar som Horizon 2020 kommer att finansiera. Kommissionen kommer även att presentera viktiga nyheter om Horizon 2020 och hur ansökningar skall presenteras för att ha en bra chans för att erhålla finansiering.

Workshopen kommer att vara i Florence  under Oktober 9-10, 2014 och reprsentanter från Universtitet, Forskningsinstitut och från Företag kommer att delta i mötet i Florens och de kommer att få tillfälle att lära sig mer om Horizon 2020, samt även att träffas, utbyta erfarenheter och planera nya ansökningar och nya projekt.

Deltagande i dessa möten är viktig för Fenix Scientific AB / Pongratz Consulting eftersom det ger oss möjlighet att presentera våra aktiviteter, både inom Kommunikation och inom Projekt stöd och Projekt Administration. Dessa workshops ger oss också möjlighet att följa vad som händer inom EU finansiering och EU projekt.  Dessa möten ger oss också ett tillfälle att utöka vår kontaktnätverk inför framtida ansökningar. Sammantaget dessa möten är viktiga för oss eftersom de ger oss möjlighet att ge bra service till våra kunder och uppdragsgivare.

Vi finns förstås tillgängliga för möten där vi kan diskutera olika sammarbeten eller träffa nya potentiella kunder. Skicka oss gärna ett meddelande via vår kontakt formulär eller via epost

Ingemar.Pongratz@pongratzconsulting.com

10603593_574715359300348_4907990983111374623_n

 

 

 

Share Button

By admin

Ingemar Pongratz är konsult och EU expert med lång erfarenhet av att planera, skriva, administrera, kommunicera och rapportera EU-finansierade projekt.

Ingemar Pongratz tidigare erfarenhet inkluderar flera olika projekt såsom som tex ex Kollaborativa Projekt, Marie Curie projekt och Marie Curie programm. Ingemar Pongratz has framgångsrikt skrivit ansökningar som har resulterat i mer än 500 Million SEK för Pongratz Consulting kunder och andra organizationer.
Ingemar Pongratz har även lång erfarenhet av EU projekt kommunikation och har sammarbetat med stora organizationer som WWF för att kommunicera EU finansierade forskningsresultat till konsumenter. Ingemar Pongratz har även organiserat flera workshops, seminarier, EU Parlaments debatter och deltar aktivit inom olika utbildningsinsatser.
För hans arbete inom kommunikationsområdet så tilldelades Ingemar Pongratz Kommunikation Star priset för bästa EU projekt Kommunikation 2011.
Ingemar Pongratz har också en framgångsrikt backrund inom forskning och har publicerat ett 40 tal vetenskapliga artiklar, författat flera bok-kapitlar och även varit Editor och ansvarig för en bok som belyser riskerna associerade med kemiska kontaminenter i mat.
Ingemar Pongratz har även handledare erfarenhet av ett flertal Post-docs och doktorander.