Categories
Horizon 2020 Nyheter

Fler Horizon 2020 nyheter

Fler Horizon 2020 nyheter

av Ingemar Pongratz

Vi på Fenix Scientific AB / Pongratz Consulting har tidigare rapporterat om Horizon 2020 success rate. Som vi tidigare skrivit om, EU Kommissionen är bekymrad över den låga andelen godkända projekt ansökningar. Inom vissa Horizon 2020 områden är andelen godkända projekt mindre än 5% vilket för eller senare kommer att påverka deltagandet av framför allt företag i Horizon 2020 projekt.

För att motverka detta har Kommissionen genomfört ett antal åtgärder. Bland annat så har EU Kommissionen ökat markant andelen 1-Stegs ansökningar och minskar 2 stegs ansökningar. Den Brittiska EU NCP UKRO, rapporterar nyligen att andelen 2 stegsansökningar kommer att vara mindre i utlysningen 2016 / 2017 jämfört med 2014 / 2015.

Detta påverkar till exempel Hälso utlysningar i synnerhet, där andelen 2 steg EU utlysningar kommer att gå ner betydligt. Trots detta florerar det rykten att antalet 2 stegs-ansökningar kommer att öka, eller till och med att Horizon 2020 ansökningar har ökat markant 2016 / 2017. Detta är alltså inte korrekt.

Det betyder att oranizationer som vill skicka EU projekt ansökningar bör börja planera snarast. 1 Stegs ansökningar är betydligt längre och tar mycket lång tid att göra färdigt.

Andra nyheter är att EU Kommissionen kommer att förandra utvärderingsprocessen och använda sig av det som Kommissionen kallar “new dynamic threshold”.

I korthet betyder att utvärderingen av 2 stegs ansökningar kommer att säkerställa att minst 80% av projektansökningar försvinner i steg ett och och att ansökningar som kommer fram till steg 2 skall ha minst 30% chans att erhålla finansiering. Det är förstås viktigt att Horizon 2020 fortsätter att attrahera till exempel Europeiska Små Företag.

Antagligen kommer EU Kommssionen att noga utvärdera hur ansökningar behandlas om inte annat vid Horizon 2020 midterm reviewn som skall genomföras. Vidare kommer Kommissionen att tycka ytterligare på Impact delen och säkerställa till att Horizon 2020 ansökningar stödjer EU policy, inom olika områden som till exempel, klimat, IT eller andra policy beslut som EU Kommissionen eller EU Parlamentet har arbetat fram.

Även detta betyder att i framtiden mer arbete måste läggas i ansöknings processen.

Ingemar Pongratz är ägare till Fenix Scientific AB / Pongratz Consulting. Vi hjälper olika organisationer att söka finansiering från offentliga program. För att kontakta oss använd gärna vår Online Kontakt Form eller skicka epost till:

Ingemar.Pongratz (a) pongratzconsulting.com

Lumpini Bangkok av Ingemar Pongratz
Lumpini Bangkok av Ingemar Pongratz
Share Button