Category: Seminarium

En Route to Horizon 2020

En Route to Horizon 2020 Horizon 2020 is den största EU Forsknings och Innovations programmet hittills och kommer att bidra med närmare 80 Billioner EURO under de kommande åren fram till 2020 i finansiell stöd för Europeiskt Forskning och Innovation Pongratz Consulting och Eurida Research Management i samarbete med EUCOPE skall organisera ett Horizon 2020 …

Continue reading

Share Button