Tag: Ingemar Pongratz

Kommentarer om Horizon 2020

View of Af Chapman in Stockholm by Ingemar Pongratz

Kommentarer om Horizon 2020 Av Ingemar Pongratz Science|Business har publicerat flera intressanta artiklar som belyser Horizon 2020 framför allt från deltagarnas synvinkel. Det är intressant läsning som belyser processen med EU finansierade projekt och EU ansökningar och stämmer väl övernes med synpunkter som vi på Pongratz Consulting har presenterat tidigare. Brist på Information efter utvärdering: …

Continue reading

Share Button