Categories
Nyheter

EFSI Status uppdatering

EFSI Status uppdatering

Av Ingemar Pongratz

Debatten om EFSI framtid fortsätter i Bryssel. Som vi har rapporterat tidigare så avser EU Kommissionen att skapa en fond som skall stödja olika Europeiska Infrastruktur projekt och även tillhandahålla investeringskapital som skall underlätta för små och medelstora företag att finna investeringskapital.

EFSI (European Fund for Strategic Investment) även kallad för Juncker Plan skall etableras med medel som förut har varit del av andra EU program som till exempel CEF (Connecting Europe Facility) och Horizon 2020.

Planen är att EFSI skall kombinera offentlig och privat kapital som skall utnyttjas både av privata och offentliga aktörer för att finansiera olika projekt. Av olika anledningar så har EFSI mött motstånd.

  • EU Universitets sektorn motsätter sig att Horizon 2020 programmet som skall finansiera forskning och innovation i Europa skall dräneras på medel för att skapa EFSI.
  • Andra aktörer menar att EU Kommissionens beräkningar, att fonden kommer att attrahera 15 gånger mer privat kapital än det som investeras från offentliga EU medel, är orelistiska.
  • Vidare påpekar olika aktörer att medel flyttas från områden som skall stödja frågor som till exempel innovation och klimat smarta lösningar till EFSI som inte har krav att stödja dessa frågor
  • Slutligen så har EU Parlamentet och även European Court of Auditors reagerat negativt på att planering föör EFSI pågår utan att att det formella beslutet har tagits fram, och påpekar att den demokratiska processen har satts ur spel.

Faktum är att förhandlingar mellan EU Parlamentet och EU medlemstater har fastnat och partnerna står långt ifrån varandra i frågan.

EU kommissionens plan var ursprungligen att beslut om EFSO skulle tas under sommaren 2015 för att påbörja sina aktiviteter efter sommaren 2015. Det är dock högst oklart om detta kommer att ske…

Ingemar Pongratz och Pongratz Consulting kommer att fortsätta följa utvecklingen. Om ni vill komma i kontakt med oss använd gärna vår Online Kontakt Formulär eller skicka ett email till:

Ingemar.Pongratz(a)pongratzconsulting.com

Panorama utsikt av Stockholm av Ingemar Pongratz
Panorama utsikt av Stockholm av Ingemar Pongratz

 

Share Button