Categories
Nyheter

EU Parlamentet kritiserar EU Kommissionen

EU Parlamentet kritiserar EU Kommissionen

 

Av Ingemar Pongratz

 

Frågan om hur kemikalier påverkar konsumenter i Europa och globalt har diskuterats mycket under lång tid. Framför allt så har frågan om exponering av låga kemikalie doser diskuterats länge och delat forskningsutövare i olika läger.

Vissa (de flesta) forskare påpekar att vissa kemikalier kan utgöra betydande risker för konsumenterna även i låga doser, eftersom dessa kemikalier har förmågan att störa kroppens hormon system. Andra forskare och även kemikalieindustrin menar att riskerna inte är klarlagda. De menar att mer forskning behövs innan tvingande lagstiftning kan komma i frågan som eventuellt förbjuder användningen av dessa potentiellt farliga substanser.

Flera av EU medlemsländer krävde att EU Kommissionen skulle ta fram en lista av olika kriterier som olika organ skall använda för att definiera vad hormon störande ämnen är. EU Kommissionen har dock inte lyckats ta fram dessa kriterier.

 

Förseningen är betydande och flera EU parlamentariker menar att Kommissionen kunde ha gjort klart arbetet redan 2013. EU Kommissionen försvarar sig med att det pågår en utredning som syftar till att klarlägga de ekonomiska effekter av dessa kriterier för till exempel industrin. Flera parlamentariker accepterar dock inte Kommissionens argument och menar att Kommissionen skall i första hand se till EU konsumenterna hälsa.

Under tiden så pågår fortfarande ett ställningskrig, på ena sidan forskare och miljöorganisationer som kräver att kriterier tas fram snabbt och å andra sidan representanter av Kemikalieindustrin som arbetar för att dessa ämnen fortfarande skall kunna säljas inom EU.

Kritiken mot EU Kommissionen är dock redan på plats. Men betyder detta slutet för hormonstörande ämnen? Det är inte så säkert.

Greenpeace publicerade delar av TTIP (Transatlantic Trade and Investment Partnership) avtalet som arbetas fram mellan EU och USA. Greenpeace menar att skrivningarna i detta avtal kan komma att omöjliggöra ett förbud för hormonstörande substanser i framtiden.

 

Mycket pekar på att det kommer fler turer i denna diskussion. Vi kommer att fortsätta bevaka detta ämne.

Ingemar Pongratz etablerade Fenix Scientific AB / Pongratz Consulting. För att kontakta oss och få hjälp med Horizon 2020 ansökningar använd vår online formulär eller skicka en epost till:

Ingemar.Pongratz (a) Pongratzconsulting.com

Solnedgang over Alta av Ingemar Pongratz
Solnedgang over Alta av Ingemar Pongratz
Share Button