Categories
EU finansiering Nyheter

Ny EU policy inom livsmedelssektorn

Ny EU policy inom livsmedelssektorn

 

Av Ingemar Pongratz

 

Euroactive.com rapporterade nyligen att EU medlems stater och EU Kommissionen har antagit ny policy inom livsmedelsområdet som skall gälla från 2014 till 2020.

Den nya policyn som EU Kommissionen och EU medlemstater nyligen har antagit har tagit lång tid att färdigställa och är mer än 12 månader försenad.

Syftet med den ny policyn är att säkerställa att EU livsmedel kan producera tillräckligt mycket livsmedel och att produktionen skall bli mer hållbar och klimat smart.

Den nya CAP (Common Agricultural Policy) skall därför säkra tillgången av forskning och innovation inom livsmedelssektorn och se till att mer livsmedel produceras med mindre insatser.

Phil Hogan, EU kommissionär för jordbruks-sektorn konstaterar att i och med att befolkningen växer så är det viktigt att världen och EU producerar mer livsmedel för att säkra kraven i framtiden. EU konstaterar att det kommer att behövas så mycket som 60% mer livsmedel till 2050 om befolkningstillväxten håller i sig.

Men EU och andra organ konstaterar att detta måste ske utan att ökad livsmedelproduktion måste ske utan att miljön tar skada som det ofta har varit fallet. Det är alltså viktigt att ökningen av livsmedel sker utan att det skadar regnskog, det är också viktigt att vi tar hänsyn till djurhälsan och andra faktorer.

EU Kommissionen ser därför innovationer inom livsmedel och jordbrukssektorn som mycket viktiga och här kommer EU Kommissionen finansieringsverktyg Horizon 2020 att vara mycket viktig.

EU Kommissionen konstaterar att det finns 25 biljoner EUR inom Horizon 2020 och andra EU finansierings program för att stödja nya idéer och innovationer inom denna sektor som syftar till att säkerställa att EU kommer att kunna producera tillräckligt mycket livsmedel på ett hållbart, miljösäkert och klimatsmart sätt.

Ingemar Pongratz etablerade Fenix Scientific AB / Pongratz Consulting. Via Pongratz Consulting hjälper vi företag, universitet och myndigheter att söka EU finansiering till olika projekt. Kontakta oss via vår Online Kontakt Formulär eller via epost till:

 

Ingemar.Pongratz (a) pongratzconsulting.com

Nacka av Ingemar Pongratz
Nacka av Ingemar Pongratz
Share Button