Category: Sammarbete

Ny Horizon 2020 workshop i Bryssel

Pongratz Consulting-Eurida Research-EUCOPE

Pongratz Consulting tillsammans med Eurida Research Management och EUCOPE (European Confederation of Pharmaceutical Entrepreneurs) organiserar en Ny Horizon 2020 workshop i Bryssel. Denna workshop kommer att organiseras i Feb 4-5 I Bryssel i EUCOPE lokaler och kommer att ge deltagarna tillfälle att förberreda inför Horizon 2020. Vi kommer då att gå igenom backgrunden till Horizon 2020, …

Continue reading

Share Button