Categories
Horizon 2020 Kommunikation Möte

Pongratz Consulting i Camerino

Pongratz Consulting i Camerino:

DSC_0005

Ingemar Pongratz och Sofia Kuhn från Fenix Scientific AB / Pongratz Consulting har deltagit som talare på workshopen som Professor Rosita Gabbianelli från Universitetet i Camerino organiserade i ämnet Nutrigenomics.

Under veckan så fick och alla andra deltagare höra flera presentationer från Europeiska och Internationella forskare om hur kosten styr människors hälsa och vilka biologiska processer som påverkar av maten som vi konsumerar. Vi fick ny information om riskerna som är kopplade till födan och även råd om hur i man kan minska dessa risker.

Ingemar Pongratz gav en vetenskaplig presentation om hur Aryl Hydrocarbon Receptor (AhR) regleras av olika substanser som finns i kosten och vilka processer som påverkas via denna receptorprotein.

Under mötet gav Sofia Kuhn en presentation angående forskning och kommunikation och gick igenom olika myter som forskare och media har angående varandras verksamhet.

DSC_0008

Vi diskuterade även hur viktigt kommunikation är för forskning och för forskningsintensiva projekt inom till exempel Horizon 2020 men även för forskares ställning i det Europeiska samhället och för framtida verksamhet och för enskilda forskares karriär.

Sammantaget mötet gav oss ett mycket bra tillfälla att knyta nya kontakter och träffa forskare. Mötet var mycket väl organiserad och vi fick tillfälle att se den pittoreska staden Camerino.

Om ny vill ta del av informationen som vi fick ta del under kursen eller om ni behöver hjälp med till exempel plabneringen av nya Horizon 2020 ansökningar kontakta oss gärna via Kontakt formuläret eller via epost:

Ingemar.Pongratz(a)pongratzconsulting.com

 

Share Button