Categories
EU finansiering Horizon 2020 Nyheter

Ny EU fond för att stödja innovation

 Ny EU fond för att stödja innovation

Eu kommission har fått en ny ledning under Jan Claude Juncker, som har ersatt Jose Manuel Barrosso som EU Commissionens ordförande.

Under Jean Claude Junker börjar vi se förändringar i hur EU kommissionen avser verka i framtiden och vissa av dessa förändringar har en direkt inverkan på hur Europeisk forskning skall finansieras i framtiden.

Bland annat skall en ny EU fond för att stödja innovation skapas.

Syftet med den nya fonden som kallas “European Fund for Strategic Investment” är att få fart påå EU ekonomin genom att investera i Innovation. Detta skall skapa nya arbetstillfällen och stärka EU ekonomin som fortfarande genomgår en lågkonjuktur.

Den nya fonden som skall stödja nya investering har skapats genom att omfördela resurser från andra områden. EU avser omfördela 25 miljar EUR i den nya fonden, och Horizon 2020 skall bidra med betydande belopp till den nya fonden.

Detta har skapat stor oro bland EU olika forskningsutövare speciellt eftersom anslagen från Horizon 2020 tas framför allt från områden som normal stödjer grundforskning.

Det är också intressant att notera att EU Kommissionen förväntar sig att privata finansiärer skall bidra till investeringar, vilket skall resultera i att 25 Miljar EUR skall till slut kunna finansiera projekt värda över 300 Miljarder EUR.

Det är dock svårt att se att det kommer att ske, speciellt när man studerar projekten som den nya fonden kommer att finansiera. Dessa projekt är till store delar rena infrastruktur projekt som normalt inte attraherar privat kapital.

Vissa av EU medlemmar har utryckt oro att dessa investering kommer att öka underskotten i statsfinanserna.

Men om vissa eller rent ut av alla projekt kommer att startas så borde nya arbetstillfällen att skapas vilket är helt i linjen med EU policy, där Horizon 2020 ingår. Horizon 2020 skall i lutändan stödja innovation och hjälpa till att skapa nya arbetstillfällen.

Men det är svårt att se hur fonden skall växa så som EU Kommissionen förväntar sig, från 20 miljarder EUR till över 300 miljader EUR.

Det kommer att bli väldigt intressant att följa frågan.

Ingemar Pongratz hjälper företag och organisation att söka offentlig finansiering till exempel från EU för att finansiera olika sorters projekt. Om ni vill kontakta oss använd gärna vår online kontaktformulär eller skicka oss ett meddelande till

Ingemar.Pongratz(a)pongratzconsulting.com

Ingemar Pongratz, CEO Fenix Scientific and Pongratz Consulting
Ingemar Pongratz
Share Button